Довідкові матеріали

1. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів

2. Перелік та форми документів, які використовуються при атестації наукових працівників

3. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

4. Де публикуватися?

5А.Г. Наумовець – “Ви віч-на-віч з аудиторією – дещо про “технологію” підготовки наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів”

6.  Перелік документів для подачі до спеціалізованої вченої ради

7Розклад занять (осінній семестр)

У відповідності до освітньо-наукової програми підготовки аспірантів другого року навчання зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки затверджено Академічний календар 2018-2019 навчального року та Розклад занять (осінній семестр).

АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ.ОСІННІЙ CЕМЕСТР 2018-2019