Аспірант Мироненко Ігор Олексійович

Аспірант Мироненко Ігор Олексійович

Аспірант Мироненко Ігор Олексійович

Аспірант Мироненко Ігор Олексійович
З відривом від виробництва зі спеціальності 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
Вступні іспити до аспірантури склав у вересні 2014 року і отримав такі оцінки:

  • зі спеціальності – відмінно,
  • з іноземної мови (англійська) – відмінно,
  • з філософії – відмінно.

Тема дисертації “Моделі та методи візуалізації наукових даних на відеографічних процесорах“. Науковий керівник д.ф.-м.н., професор Дорошенко Анатолій Юхимович

Індивідуальний план роботи аспіранта і тема дисертації затверджені вченою радою Інституту 11 листопада 2014 року. Атестацію за перший навчання Мироненко І.О. пройшов 28 жовтня 2015 року. Отримав позитивні результати і переведений на другий рік навчання з відривом від виробництвом.

Аспірант Мироненко І.О. має дві наукові публікації. Одна з них у науковому журналі Інституту програмних систем НАН України “Проблеми програмування“, друга у збірнику матеріалів ХІХ всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Одеса, 25 квітня 2014 року).