Журнал “Проблеми програмування”

Журнал “Поблеми програмування”

науковий журнал "Проблеми програмування"

науковий журнал “Проблеми програмування”

  Проблеми програмування

ISSN 1727- 4907

    2016

    №1   №№2-3

   2015

    № 1  № 2  № 3  №4

 

Науковий журнал “Проблеми програмування” заснований у березні 1999  р.
Журнал публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із програмуванням та програмною інженерією, висвітлює найважливіші досягнення в цій галузі та основні напрямки її розвитку.

Статті журналу зберігаються в електронній бібліотеці періодичних видань НАН України. 

Провідні тематичні розділи журналу:

  • теоретичні та методологічні основи програмування;
  • формальні методи програмування;
  • методи і засоби програмної інженерії;
  • паралельне програмування, розподілені системи та мережі;
  • моделі та методи інженерії баз даних та знань;
  • інформаційні системи;
  • захист інформації;
  • інструментальні засоби та середовища програмування;
  • прикладне програмне забезпечення;
  • навчальні та соціальні аспекти програмування.

Засновниками журналу “Проблеми програмування” є Національна академія наук України та Інститут програмних систем НАН України.

Журнал публікує статті українською, російською та англійською мовами.

Періодичність – 4 випуски на рік.

З січня 2005 року  журнал “Проблеми програмування” можна одержувати, оформивши на нього підписку в будь-якому відділенні зв’язку на території України.

Індекс журналу           90853

Редакційна колегія

Головний редактор                      Андон Пилип Іларіонович  – академік НАНУ, директор ІПС НАНУ

Заступник головного редактора А.Л. Яловець (Україна)

Члени редколегії    А.В. Анісімов (Україна)

О.С. Балабанов (Україна)
М.М. Глибовець (Україна)
Ш. Гудак (Словаччина)
Л.Ф. Гуляницький (Україна)
А.Ю. Дорошенко (Україна)
В.П. Іванніков (Росія)
Л.А. Калініченко (Росія)
В.М. Касьянов (Росія)
Н.М. Куссуль (Україна)
О.А. Летичевський (Україна)
М.С. Нікітченко (Україна)
В.В. Пасічник (Україна)
О.І. Провотар (Україна)
В.Н. Редько (Україна)
І.В. Сергієнко (Україна)
М.О. Сидоров (Україна)
І.П. Сініцин (Україна)
С.Ф. Теленик (Україна)
Е.Х. Тиугу (Естонія)
Л. Хлухі (Словаччина)
Л. Чая (Польща)

Адреса для кореспонденції: 

Інститут програмних систем НАН України

проспект Академіка Глушкова, 40

03187,   Київ – 187

Телефон:            +380 (44) 526 5065

Факс:                    +380 (44) 526 6263

E-mail:             ISS@ISOFTS.KIEV.UA

 

Від редакційної колегії

Шановні автори!
Редколегія журналу «Проблеми програмування» пропонує вам подавати наукові статті для публікації в нашому журналі. Ми будемо раді продовжити нашу співпрацю.
E-mail редакції: 
tsok@isofts.kiev.ua
Телефон: (044) 526-50-65.

До уваги авторів.

Змінено вимоги до оформлення статей, згідно вимогам наукометричної бази даних Scopus.

Вимоги до рукопису.

Увага!
Згідно листа Науково-видавничої ради НАН України від 25.06.2010 р. № 33/147-1наголошується, що необхідною умовою опублікування наукових матеріалів у періодичних виданнях НАН України є укладання ліцензійного договору на використання твору між автором та установою-видавцем.