Вчена рада

Голова Вченої ради      – Андон Пилип Іларіонович

Секретар Вченої ради – Мороз Григорій Борисович

Вчена рада Інституту програмних систем НАН України є колегіальним дорадчим органом управління науковою діяльністю Інституту.
Вчена рада інституту обговорює основні напрями наукової і науково-технічної діяльності інституту і подає їх на затвердження Відділенню інформатики НАН України та Президії НАН України. Розглядає питання:

 • аналізу стану реалізації наукових досліджень та дослідно-конструкторських робіт інституту;
 • координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
 • міжнародного наукового співробітництва інституту;
 • діяльності відділів та  удосконалення структури інституту;
 • висування видатних наукових праць, наукових відкриттів і винаходів для присудження премій та медалей, у тому числі міжнародних;
 • обрання наукових працівників за конкурсом;
 • порушення клопотань про присвоєння працівникам інституту вчених та почесних звань;
 • висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України;
 • висування та обговорення кандидатур на посаду директора інституту;
 • підготовки наукових кадрів та роботи з молоддю;
 • аналізу стану матеріально-технічного та фінансового забезпечення наукових досліджень;
 • проведення конференцій, нарад, симпозіумів, семінарів, виставок, наукових шкіл, у тому числі міжнародних;
 • науково-видавничої діяльності.

 Склад вченої ради

ПІБ Наукова ступінь Вчене звання Посада
Андон

Пилип Іларіонович

доктор фізико-математичних наук академік НАН України директор ІПС НАН України
Мороз

Григорій Борисович

кандидат технічних наук   учений секретар
Алексеєв

Віктор Анатолійович

кандидат технічних наук   завідувач відділу
Бабенко

Людмила Петрівна

кандидат фізико-математичних наук   старший науковий співробітник
Балабанов

Олександр Степанович

доктор фізико-математичних наукаук   старший науковий співробітник
Григорян

Рафік Давидович

доктор біологічних наук   завідувач відділу
Дорошенко

Анатолій Юхимович

доктор фізико-математичних наук професор завідувач відділу
Ігнатенко

Олексій Петрович

кандидат технічних наук   старший науковий співробітник
Ігнатенко

Петро Петрович

кандидат технічних наук   завідувач відділу
Ільїна

Олена Павлівна

кандидат фізико-математичних наук   провідний науковий співробітник
Моренцов
Євген Іванович
кандидат технічних наук   старший науковий співробітник
 Резніченко
Валерій Анатолійович
 кандидат фізико-математичних наук   провідний науковий співробітник
Сініцин
Ігор Петрович
доктор технічних наук   завідувач відділу
Яловець
Андрій Леонідович
доктор технічних наук   заступник директора з

наукової роботи