Дорошенко Анатолій Юхимович

Дорошенко Анатолій Юхимович

Дорошенко Анатолій Юхимович

Дорошенко Анатолій Юхимович

Професор, доктор фізико-математичних наук.
Закінчив Київський державний університет, факультет кібернетики, у 1973 році.

З 1973 по 1997 рік працював в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, від інженера до старшого наукового співробітника відділу теорії цифрових автоматів. У 1989 році захистив дисертацію кандидата фізико-математичних наук, а у 1997 ? доктора фізико-математичних наук, обидві за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. З 1997 року – заступник директора з наукової роботи Інституту програмних систем НАНУ, з 2001 року – професор кафедри теорії та технології програмування факультету кібернетики Київського Національного Університету ім.Т.Г.Шевченко.

Опубліковано близько 100 наукових і навчально-методичних робіт. Основні наукові результати професора А.Ю. Дорошенка пов’язані з розробкою теорії та методів паралельного програмування та проектування ефективного програмного забезпечення мультипроцесорних обчислювальних систем. Ним запропоновано та розроблено алгебродинамічний підхід до опису та реалізації макроконвейєрних паралельних обчислень, що поєднує в собі засоби алгебри алгоритмів та теорії дискретних динамічних систем для задання операційної семантики паралелізму на алгоритмічному, програмному та координаційному рівнях, що дає змогу на єдиній основі поєднати найважливіші аспекти операційної семантики паралелізму, що впливають на продуктивність паралельних обчислень, а також уможливити ефективне динамічне розпаралелювання програм з використанням інтелектуальних програмних засобів паралельних обчислень.

Проф. А.Ю. Дорошенко є заступником головного редактора журналу „Проблеми програмування”, членом програмного комітету кількох міжнародних наукових конференцій: Міжнародної науково-практичної конференції з програмування (УкрПРОГ), Parallel Computing Technologies (PaCT) та Information Systems, Technologies and Applications (ISTA).

Коло наукових інтересів включає розробку методів і засобів паралельних обчислень, а також їх застосування в сучасних інформаційних технологіях, зокрема:

 • кластерні паралельні обчислення;
 • grid-технології і метакомп’ютерні системи
 • агентно-орієнтовані технології та засоби інтелектуалізації програмування;
 • крупномасшабні прикладні обчислення (метеорологія, екологія; біоінформатика та ін.);
  цифрові бібліотеки і автоматизація наукових досліджень.
  E-mail: dor@isofts.kiev.ua

Основні публікації:

 1. Прусов В.А., Дорошенко А.Ю. Моделювання природних і техногенних процесів в атмосфері. – К.: Наукова думка, 2006. – 541 с.
 2. Дорошенко А.Е., Жереб К.А., Яценко Е.А. Формализованное проектирование эффективных много поточных программ // Проблемы программирования. – 2007. – №1.-С.17-30.
 3. Дорошенко Е.А., Жереб К.А., Яценко Е.А. Об оценке сложности и координации вычислений в многопоточных программах // Проблемы программирования. – 2007. – № 2. – С. 41–55.
 4. В.А. Прусов, А.Е. Дорошенко, Р.Н. Черныш, Гук Л.Н. Эффективная разностная схема численного решения задачи конвективной диффузии // Кибернетика и системный анализ.- 2007, №3.- С.64-74.
 5. Ф.И. Андон, А.Е. Дорошенко, Г.Е. Цейтлин, Е.А. Яценко. Алгеброалгоритмические модели и методы параллельного программирования.—К.:Академпериодика, 2007.—634 с.
 6. А.Ю. Дорошенко, М.В. Котюк, С.С. Ніколаєв. Програмна платформа для наукових досліджень // Проблеми програмування.-2007.-№4.- С. 49-59.
 7. Vitaliy A. Prusov, Anatoliy Yu. Doroshenko, On efficient numerical solution of one-dimensional convection–diffusion equations in modelling atmospheric processes, International Journal of Environment and Pollution, 2008, vol. 32, issue 2, pp. 231-249.
 8. А.Ю. Дорошенко, М.В. Котюк, С.С. Ніколаєв. Мультиасемблерна мова програмування // Проблеми програмування.-2008.-№1.- С. 26-36.
 9. В.А. Прусов, А.Е. Дорошенко, Р.Н. Черныш, Гук Л.Н. Теоретическое исследование одного численного метода решения задачи конвективной диффузии // Кибернетика и системный анализ.- 2008, №2.- С.161-170.
 10. Павлов В.Л., Жереб K.А., Дорошенко A.Е., Сергиенко В.И. Метод обратной семантической трассировки для контроля качества в гибкой разработке программных проектов // Проблеми програмування, 2008, №2-3, 211-218.
 11. Дорошенко А.Е., Рухлис К.А., Мохница А.С. Распределённая платформа для управления ресурсами гетерогенного кластера // Проблеми програмування, 2008, №2-3, 150-156.
 12. Дорошенко А.Ю., Котюк М.В., Ніколаєв С.С. Використання відеографічних прискорювачів для паралельних обчислень // Проблеми програмування, 2008, №2-3, 157-165.
 13. Дорошенко А.Е., Яценко Е.А., Жереб К.А. Средства синтеза параллельных MPI-программ // Проблеми програмування, 2008, №2-3, 555-564.
 14. Дорошенко А.Е., Шевченко Р.С. Применение систем переписывания термов к анализу исходного программного кода // Проблеми програмування, 2008, №2-3 .—С. 305-312.
 15. А.Ю. Дорошенко, Л.М. Захарія, Г.О. Цейтлін, О.А. Яценко, Про синтез програм за алгебро-алгоритмічними специфікаціями // Праці міжнародної конференції «50 років Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України».—Київ, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2008.—С. 346-353.
 16. Дорошенко А.Е., Яценко Е.А. Средства автоматизации разработки параллельных программ на основе онтологий и алгебр алгоритмов // Проблеми програмування.—2008, №4.—С. 94-102.
 17. Anatoliy Doroshenko, Mykola Kotyuk, Sergiy Nikolayev, Olena Yatsenko, Designing High Productivity Parallel Algorithms with Algebraic and Heuristic Programming Techniques // 6th IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS-2008), Lviv, Ukraine, October 9-12, 2008. Kharkov national university of radioelectronics, 2008.—PP. 121-124.
 18. Vladimir L. Pavlov, Anatoliy Doroshenko, Konstantin Zhereb, Olexii Kuchaev, Reverse Semantic Quality Control Methods in Software Engineering // 6th IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS- 2008), Lviv, Ukraine, October 9-12, 2008. Kharkov national university of radioelectronics, 2008.—PP. 393-398.
 19. В.А. Прусов, А.Е. Дорошенко, Р.Н. Черныш, Метод численного решения многомерной задачи конвективной диффузии // Кибернетика и системный анализ.- 2009, №1.- С.100-107.
 20. В.А. Прусов, А.Е. Дорошенко, Р.Н. Черныш, Выбор параметра модифицированного аддитивно-усредненного метода // Кибернетика и системный анализ.- 2009, №4.- С.98-105.
 21. Anatoliy Doroshenko, Olena Yatsenko, Using Ontologies and Algebra of Algorithms for Formalized Development of Parallel Programs, Fundamenta Informaticae, vol. 93, N1–3, 2009. – pp.111–125.
 22. А.Е. Дорошенко, К.А. Жереб, Разработка высокопараллельных приложений для графических ускорителей с использованием переписывающих правил // Проблеми програмування.—2009, №3.—С. 3-18.
 23. А.Е. Дорошенко, Г.Е. Цетлин, В.А. Йовчев, Высокоуровневые средства описания автоматизации проектирования параллельных алгоритмов // Проблеми програмування.—2009, №3.—С. 19-29.
 24. Anatoliy Doroshenko, Mykola Kotyuk, Sergiy Nikolayev, Kostyantyn Zhereb, Olena Yatsenko, Formal and Heuristic Techniques for Programming Parallel Heterogeneous Platforms.Proc. 5-th Int. Conf. Grid Computing for Complex Problems, Bratislava 2009, pp.21-28.
 25. Березовський К.А., Дорошенко А.Ю., Яценко О.А. Формалізоване проектування та синтез паралельної програми побудови діаграми Вороного // Проблеми програмування.—2010, №2-3.—С. 137-144.
 26. Дорошенко А.Е. Жереб К.А. Алгебро-динамические модели для распараллеливания программ // Проблеми програмування, 2010, № 1.- С. 39-55.
 27. Іваненко П.А., Дорошенко А.Ю., Суслова Л.М., Черниш Р.І. Автоматично налагоджуваний паралельний алгоритм чисельного розв’язання багатовимірної задачі моделювання навколишнього середовища // Проблеми програмування.—2010, №2-3.—С. 202-208.
 28. Дорошенко А.Е., Котюк Н.В., Николаев С.С., Цейтлин Г.Е., Яценко Е.А. Развитие инструментария алгебры алгоритмики с целью разработки параллельных программ с использованием эвристических средств // Кибернетика и системный анализ.—2010, №4.—С. 151-158

Аспіранти та докторанти

 1. Мироненко Ігор Олексійович, аспірант
 2. Новак Олександр Сергійович, аспірант