Автор: salata

Правила прийому на навчання до аспірантури у 2021 році

Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту програмних систем
у 2021 році

Інформація про підготовку з іноземної мови на третьому освітньо-науковому рівні навчання (підготовка докторів філософії)

24.09.2020 р. Про результати вступних iспитiв до аспiрантури

Відбулися вступні iспити до аспiрантури Iнституту програмних систем НАН України у 2020 році.

Ознайомитися з результатами вступних iспитiв до аспiрантури Iнституту програмних систем НАН України у 2020 році можна ТУТ >

04.01.2020 р. Про прийом на навчання до аспірантури у 2020 році

ОТОЛОШУЄТЬСЯ прийом до аспірантури Інституту програмних систем НАН України у 2020 році.

З правилами прийому на навчання до аспірантури Інституту програмних систем НАН України у 2020 році
можна ознайомитись ТУТ>>

08.10.2019 р. Про атестацію аспірантів

Відповідно до статті 15 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 про «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук“
30 жовтня 2019 року о 10-й годині в конферецзалі Інституту програмних систем буде проведено атестацію аспірантів за 2018-2019 рік навчання про стан виконання індивідуального плану роботи аспіранта.

Аспірантам подати до аспірантури письмові звіти про виконання індивідуальних планів роботи аспірантів за звітний (2018-2019) рік  та індивідуальні плани робіт не пізніше 15 листопада 2019 року.
У звітах повино бути відображено наступне:
– наявність публікацій;
– виступи з доповідями на наукових семінарах і конференціях;
– робота з сучасною науковою вітчизняною та зарубіжною літературою;
– здача іспитів кандмінімуму з іноземної мови та філософії;
– звіт про написання дисертації та виконання індивідуальних планів робіт;
– участь в науково-дослідних роботах Інституту за минулий рік та отримані результати.

 

Про відкриття прийому до аспірантури 2019 р.

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Оголошується прийом до аспірантури Інституту програмних систем НАН України на конкурсний відбір в 2019 році із спеціальності 122-“Комп`ютерні науки” з відривом від виробництва.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра.
Прийом заяв та документів від осіб, які беру участь у вступних іспитах – з 1 серпня 2019 р. по 30 серпня 2019 р.
До вступних іспитів допускаються випускники, які вчасно подали всі необхідні документи, а саме:

– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документ державного зразка (оригінал) про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– дослідницьку пропозицію за напрямом спеціалізації (у вигляді реферату або копій опублікованих наукових праць і винаходів) та відгук на неї;

– копію паспорта та ідентифікаційного коду;

– копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;

– копії інших документів про здобуту освіту;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

– особовий листок з обліку кадрів;

– автобіографію;

– медичну довідку про стан здоров’я (форма 086 у);

– довідку з останнього місця роботи про заробітну плату за останні два місяці;

– рекомендація ВНЗ (для випускників 2019 року);

– характеристика з останнього місця роботи (навчання).

Заяви та документи для конкурсного відбору для вступу на навчання до аспірантури приймаються приймальною комісією ІПС НАН України:
– понеділок – п`ятниця з 10.00 до 17.00 ( перерва з 13.00 до 14.00)

За додатковою інформацією звертатись за адресою: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 40, кор. 5, кім. 209, тел. 526-33-19
E-mail: yatsiuk@isofts.kiev.ua

 

Розклад занять (весняний семестр)

У відповідності до освітньо-наукової програми підготовки аспірантів другого року навчання зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки затверджено Академічний календар 2018-2019 навчального року та Розклад занять (весняний семестр).

АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ. ВЕСНЯНИЙ CЕМЕСТР 2018-2019

Розклад занять (осінній семестр)

У відповідності до освітньо-наукової програми підготовки аспірантів другого року навчання зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки затверджено Академічний календар 2018-2019 навчального року та Розклад занять (осінній семестр).

АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ.ОСІННІЙ CЕМЕСТР 2018-2019