ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
до аспірантури Інституту програмних систем НАН України за спеціальністю 122 “Комп`ютерні науки та інформаційні технології”

Затверджено вченою радою Інституту програмних систем НАН України
(протокол № 7 від 18.08.2016 р.)

Програма вступних іспитів 122 спец.ІПС_НаУКМА