Документи для вступу

1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії ІПС НАНУ. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, науково-освітню програму).

2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

2.1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);

2.2. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

2.3. Документ державного зразка (оригінал) про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

3.1. Дослідницьку пропозицію за напрямом спеціалізації (у вигляді реферату або копій опублікованих наукових праць і винаходів) та відгук на неї;

3.2. Копію паспорта та ідентифікаційного коду;

3.3. Копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;

3.4. Копії інших документів про здобуту освіту;

3.5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

3.6. Особовий листок з обліку кадрів;

3.7. Автобіографію;

3.8. Медичну довідку про стан здоров’я (форма 086 у);

3.9. Довідку з останього місця роботи про заробітну плату за останні два місяці;

3.10. Рекомендація ВНЗ (для випускників 2016 року);

3.11. Характеристика з останього місця роботи (навчання).

Документи подаються в картонній папці з чотирма пластиковими файлами.