Загальні відомості та умови вступу до аспірантури

ІПС НАНУ

Ліцензія на підготовку видана рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол №12/2 від 19.07.2016р.)

Освітня підготовка аспірантів в аспірантурі Інституту програмних систем НАН України провадитиметься спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська Академія».

Правила прийому на навчання до аспірантури

Аспірантура ІПС НАН України функціонує з 1993 року. За цей час в ній навчалися 135 аспірантів (в тому числі 105 – з відривом від виробництва). За результатами навчання в аспірантурі захищено 10 кандидатських дисертацій. Крім того, близько 10 дисертацій знаходяться в стані підготовки до захисту.

В 2015 році атестовано 5 аспірантів, що в даний час навчаються в аспірантурі ІПС НАН України.

Модель навчального року

Модель навчального року для першого і другого року навчання в аспірантурі передбачає:

Семестр І (13 тижнів)

 • Настановча сесія (3-7 жовтня 2016 р.): загальні збори; реєстраційний період для аспірантів, викладачів, наукових керівників; затвердження індивідуальних планів.
 • Викладання загальних і спеціальних курсів освітньо-наукових програм
 • Різдвяні канікули (2 тижні)
 • Сесія 1 (2 тижні)
 • Дослідницький період 1 (2 тижні)

Семестр 2 (13 тижнів)

 • Викладання загальних і спеціальних курсів освітньо-наукових програм
 • Звітна конференція аспірантів
 • Сесія 2 (2 тижні)
 • Дослідницький період 2 (2 тижні)
 • Літні канікули (8 тижнів)
 • Дослідницький період 3 (4 тижні)

Модель навчального року для третього і четвертого року навчання передбачає лише дослідницькі періоди, в межах яких відбуваються регулярні зустрічі з науковим керівником і індивідуальна дослідницька робота, а також участь у щорічній звітній конференції аспірантів і канікули:

 • Дослідницький період 1 (13 тижнів)
 • Різдвяні канікули (2 тижні)
 • Дослідницький період 2 (24 тижні)
 • Літні канікули (8 тижнів)
 • Дослідницький період 3 (4 тижні)

Кожна освітньо-наукова програма містить два цикли – загальної і професійної підготовки.

Цикл загальної підготовки (35 кредитів ЄКТС) складається з трьох блоків навчальних дисциплін, у кожному з яких забезпечена можливість індивідуації навчального плану аспіранта за навчальними і дослідницькими потребами за допомогою блоків вибіркових дисциплін:

 • дисципліни науково-теоретичної підготовки: обсяг нормативних дисциплін – 7 кредитів ЄКТС, обсяг вибіркових дисциплін – 3 кредити ЄКТС; всього – 10 кредитів ЄКТС;
 • дисципліни науково-практичної підготовки: обсяг нормативних дисциплін – 9 кредитів ЄКТС, обсяг вибіркових дисциплін – 3 кредити ЄКТС; всього – 12 кредитів ЄКТС;
 • дисципліни мовної підготовки: обсяг нормативних дисциплін – 9 кредитів ЄКТС, обсяг вибіркових дисциплін (треба обрати 2 модулі з переліку 2-кредитних спеціальних модульних курсів) – 4 кредити ЄКТС; всього – 13 кредитів ЄКТС.

Особливістю планування циклу мовної підготовки є широка пропозиція модульних вибіркових дисциплін з англійської мови (5 дисциплін по 2 кредити ЄКТС), з-поміж яких аспіранти мають обрати не менше двох складових для формування свого індивідуалізованого мовного курсу в обсязі 4 кредитів ЄКТС, що надає змогу аспірантам суттєво підвищити рівень практичного володіння англійською мовою у сфері майбутньої наукової діяльності.

Цикл професійної підготовки (орієнтовно 16 кредитів ЄКТС) містить нормативні та вибіркові складові. До складу нормативних для всіх аспірантів належать «Розробка дисертаційного проекту (3 кредити ЄКТС) і «Аспірантський дослідницький семінар» (4 і більше кредитів ЄКТС), а також інші курси освітньо-наукової програми. Блок вибіркових дисциплін забезпечує опанування певними спеціалізаціями.

Тижневе навантаження в 1 і 2 рік навчання – до 16 годин на тиждень.